2018. február archive

2018.03.07-08. Népdaléneklési verseny felhívás

Prezentációk

Mit ér a táncos, ha soproni

„Érték, vagy eszköz…?” – nemzetstratégiai szempontból Iszkáz

Cikk VEOL

Cikk VEOL

Nyitó konferencia

2018 március BOZÓT

A megbeszélés során történt egyéb javaslatok

A megbeszélés során történt egyéb javaslatok

2018.02.09. Konferenciával nyílt a nemzetközi pályázat

Beszámoló letöltése

Kutatási kérdőív táncegyüttesben táncolók részére

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00054 számú „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség – és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján” című projekt keretében kérdőíves kutatást végzünk.

A kultúra egyének, közösségek, társadalmi csoportok közötti párbeszéd, és együttműködés ösztönzésének egyik leghatékonyabb eszköze.Így a közösségformálásban részt vevő személyek akarva, vagy akaratlanul szűkebb környezetük formálói. A táncegyüttes tagjai az évek alatt szerzett információk, tapasztalatok, élmények, és nem utolsó sorban értékek révén együttesen akarva, vagy akaratlanul értékek közvetítőjévé válnak.

Ennek következtében jelen kérdőívben azoknak a személyeknek a véleményére számítunk, akik a magyar néptánccal foglalkoznak, illetve táncegyüttesben vesznek részt.

A kérdőív főleg az együttes működésére, oktatási módszerei, a kultúra megélésére, illetve egyéni, és társadalmi hatására fókuszál.

A kérdőív kitöltése – névtelen, illetve a válaszadás önkéntes – megközelítőleg 15 percet vesz igénybe. Az ebből szerzett adatokat kizárólag statisztikai összesítések formájában, tudományos célból kerül felhasználásra.

A kérdőív az alábbi menüpont alatt kitölthető:

https://docs.google.com/forms/d/1Gph0Pg0qqTLvzxU9mecekFWxtMP0JOijhQscWs45_2I/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1bTcnHqDhMpp4due3R5CqR6eM_ITnpV6UgsglGV3_GwE2wq1ifQ_aaXRQ

Köszönjük előre is, hogy részt vesz a kutatásban!

Projektindító konferencia az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében Iszkázon

2018. február 9-én került megrendezésre Iszkázon – az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében – az „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség – és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján” című projektindító konferenciára.

A projekt két éve alatt anyaországi, erdélyi és felvidéki – néptánccal, néphagyomány őrzésével foglalkozó – szervezetek dolgoznak együtt, és amelynek során – műhelymunkáskén terepi ismeretszerzések keretében – új információkkal, tapasztalatokkal bővülnek.

A projektindító konferencia interdiszciplináris jelleggel járta körbe jelen témát.

Meghívott előadóként a Nemzetstratégiai Kutatóintézet képviseletében Körmöczi Gábor tervező-elemző referens vett részt. Előadásában kitért a magyar kultúra, néphagyományok nemzetstratégiai fontosságára. A Transznacionális együttműködések felhívásához igazodva pedig ismertette, hogy a kutatás keretében milyen kutatásmódszertani eszközök kerülnek felhasználásra.A projekt, és ezzel együtt a kutatás címe, és témája egy kettősségre kívánja a figyelmet felhívni, mely élesen nem különíthető el egymástól. A népi kultúra ápolása, átadása, és közösségformáló hatása mind közvetlenül, mind közvetetten társadalmi integrációs célok elérését szolgálja. Az ebben rejlő lehetőségek feltérképezése pedig indokolt.

Betűk átméretezése
Kontraszt