2018. július archive

Bozót néptáncoktatások

Beszámoló 1 letöltése

Beszámoló 2 letöltése

Beszámoló 3 letöltése

Beszámoló 4 letöltése

Beszámoló 5 letöltése

Soproni Értékőr tábor 2018.07.18-22.

Soproni Értékőr tábor beszámoló

2018 augusztus BOZÓT

Műhelymunka Sopron képek

2018.07.14. Élő Értékek a Somló-Ság Kulturális Tengelyén

2018.07.17.-18. Műhelymunka Sopron

Beszámoló letöltése

Feljegyzés letöltése

XIV. Kiscsőszi Pajtafesztivál beszámoló

Beszámoló letöltése

Kutatási tevékenység végzése a Kiscsőszi Pajtafesztiválon

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00054 számú „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség – és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján” című projekt keretében 2018. július 10-én Kiscsőszön a Pajtafesztivál rendezvény sorozaton kvalitatív, és kvantitatív adatgyűjtés történt.

A résztvevő táncegyüttes vezetők közül több személlyel interjú készítése történt. Az itt rögzített interjúk a későbbi elemzési munkában kerülnek felhasználva. Ezek segítségével a kutatás és a projekt céljához szervesen igazodó kérdések segítségével komplexebb képet kaphatunk a vizsgált témában. A kérdések négy főbb témakört öleltek fel. Az első kérdéscsoport a táncegyüttes vezető személyére, illetve a vezetett együttesére fókuszált, melyben kiemelt szerepet töltött be a belső (táncegyüttes), illetve a szűkebb társadalmi környezetet, közösséget érintő kérdések. A második kérdéscsoport a táncegyüttesek versenyeztetésével kapcsolatos kérdéseket tartalmazta. A harmadik kérdéscsoportban a kutatás címében rejlő kettősségének megítélésével kapcsolatos véleményekre fókuszált. A negyedik témakör a külhoni táncegyüttesekről alkotott véleményt járta körül.

A megkérdezett személyek a helyi társadalom közösségformálásban résztvevő aktorai, így rálátásuk nem csak a táncegyüttesre korlátozódik, hanem a szűkebb környezetet is behatóan ismerik.

Ezzel párhuzamban a külhoni együttműködő partnerek részére átadásra került papír alapon a kutatás kérdőíve. Így lehetőség adódik, hogy a minta elemszámát növeljük.

2018 Kiscsőszi Pajtafesztivál

Élő Forrás Hagyományfalu

Kiscsőszi Pajtafesztivál – Élő Értékek – Hidak Program

Nemzetközi népzenei és néptánc tábor a Dűvő zenekarral, kiemelkedő táncpedagógusokkal, vendég előadókkal 2018. július 8-15.

A pajtafesztivál részletes programjának letöltése

Terepmunka-Mátészalka, Nyírkarász

2>

Betűk átméretezése
Kontraszt