Category: EFOP-5.2.2-17-2017-00054

2019 Hagyaték

Köszöntjük a 22 éves Kékiringó néptáncegyüttest!

Záró konferencia Veol cikk

Cikk megtekintése

Elhangzott a Kossuth Rádióban

Elhangzott a Magyar Katolikus Rádióban, 2019.09.18-án

Meghallgatás

Reagálások a szakmától Verseny jelenség

Reagálások a szakmától

Reagálások a szakmától Fölszállott a Páva jelenség

Reagálások a szakmától

Kérdőívek összegzése, értékelése

Kérdőívek összegzése, értékelése

Kutatási tevékenység

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00054 számú „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség – és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján” című projekt keretében2019. júliusáig a következő mintavételi módszerek valósultak meg.

A kutatás kérdőíves mintavétele a táncegyüttes vezetők részére többszöri internetes megkereséssel: 2018. május 31- 2019. 02.28. között zajlott. 2019.02.11. – 2019 03.21 között a táncegyüttesek tagjainak megkeresése történt szintén internetes megkereséssel. A véleményük szintén hasznos, és elengedhetetlennek tekinthető a kutatás szempontjából. Így a kérdőíves kutatások keretében, majd 600 fő véleménye került rögzítésre, melyből 200 fő táncegyüttes vezető, illetve további 400 fő, akik több éve táncegyüttesben vesznek részt.

A kérdőívek egyaránt kitértek az egyén fejlődésére, kultúra hatására, közösség szerepére, melyek a társadalmi integráció közvetlen, illetve közvetett eszközei, tényezői.

Interjús kutatás keretében tizenöt táncegyüttes vezető véleménye lett kikérve négy fő témában. Az általuk elmondottak alapján illetve a kérdőíves kutatások eredményei, a műhelymunkákon elhangzottak, és a tanulmányutak tapasztalatai együttesen adnak választ a projekt célkitűzésében meghatározottakra, melynek publikálása az év vége felé várható.

Ivanics László, Antal Áron László, Busai Norbert, Busai Zsuzsanna, Szűcs Gábor, Mohácsy-Kisfalusi Renáta Kérdőív néptáncegyüttesek vezetői részére

Ivanics László, Antal Áron László, Busai Norbert, Busai Zsuzsanna, Szűcs Gábor, Mohácsy-Kisfalusi Renáta

Fodor Eszter Kérdőív néptáncegyüttesek vezetői részére

Fodor Eszter

Betűk átméretezése
Kontraszt