Category: Hírek

“Együttélésben” kultúrák találkozása a Somló-Ság vidékén

Népfőiskolai Vándorakadémia

Pálpataka tánctábor

Fizikai munkatársat keresünk

Bozót tábor

2018. augusztus 14-15., Székesfehérvár – Tanulmányút

Tanulmányutunk során felmérést készítünk a Békéscsabai Felnőtt Szólótánc Verseny felkészítőjén a versenyre készülők körében, kiemelt tekintettel a versenyszellemre, motivációra, valamint a verseny hatásaira.

A székesfehérvári felkészítő során a versenyre benevezett versenyzők részére országosan ismert elismert szakemberek adják át ismereteiket a kötelező táncokról. Mindkét kategóriában (szóló és páros) két-két kötelező táncot kell bemutatniuk a versenyzőknek, így ezek gyakorlása lesz terítéken a felkészítő során.

Szóló kategóriában Rábaközi dus és Györgyfalvi legényes, párosban Gömöri lassú és friss csárdás valamint Vajdaszentiványi sebes forduló és cigány csárdás.

Tanulmányút során személyes interjúkat kívánunk készíteni, hogy azokból megismerjük a versenyzők indíttatást a versenyen való indulással kapcsolatban, valamint árnyaltabb képet kapjunk a táncházmozgalomban uralkodó divatokról, azok kialakulásának, népszerűségének okairól.

2018. augusztus 7-8., Kiscsősz – Műhelymunka

Kiscsőszi műhelymunkára kerül sor Kiscsőszön 2018. augusztus 7-én és 8-án. A műhelymunka feladata a tanulmányutakon, terep- és műhelymunkákon összegyűjtött információk rendszerezése, megvitatása. Kiemelt témakörök:

  • a gyermekek oktatása, fejlesztése, közösségbe való bevonása a néptánc által (önértékelési, együttműködési, értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése)
  • a különböző tánccsoportok személyi, nemi, korosztályi összetétele, a más kultúrákhoz való viszonyulásuk, viselkedésük
  • a különböző tánckultúrák befolyásoló tényezői a táncban és a mindennapokban
  • a bemutatott, tudatos tánctanítási módszertan által végzett oktatás hatásai
  • a falu és a város kulturális szokásainak, kapcsolatainak összehasonlítása
  • a helyi közösségek belső erejének, szellemiségének, kohéziójának vizsgálata
  • a magyar néptánckultúra technikai összetétele
  • történeti áttekintés a néptánc fejlődésének tekintetében

A műhelymunka végére már a program záródokumentumába bekerülő gondolatokat kívánunk megfogalmazni.

XIV. Kiscsőszi Pajtafesztivál beszámoló

Beszámoló letöltése

2018 Kiscsőszi Pajtafesztivál

Élő Forrás Hagyományfalu

Kiscsőszi Pajtafesztivál – Élő Értékek – Hidak Program

Nemzetközi népzenei és néptánc tábor a Dűvő zenekarral, kiemelkedő táncpedagógusokkal, vendég előadókkal 2018. július 8-15.

A pajtafesztivál részletes programjának letöltése

2018. július 17-18., Sopron – Műhelymunka

Soron következő műhelymunkánkat Sopronban tartjuk az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések programunk keretében. A műhelymunka célja a táncoktatás módszertanának elméleti hátterének megvitatása, gyakorlati tapasztalatainak átadása, megosztása és ezek tánctechnikai tréningen való bemutatása.

A fő cél válaszadás napjaink „nagy kérdésére”, hogy milyen módszerekkel, tevékenységeken keresztül érhető el, hogy a táncos fiatalok egy-egy adott tájegységre vonatkozóan stílusosan, megfelelő tánctechnikai készséggel, szerkesztésmóddal sajátítsák el a konkrét táncanyagokat, ezzel együtt kialakítsák saját „táncukat”, tehát természetesen, a rájuk jellemző habitussal „használják” a tanultakat. Mindezt természetesen a teljesség igénye nélkül, inkább a fő irányok kijelölésével, a fontosabb motívumok meghatározásával.

A műhelymunka foglalkozásait Szabó Szilárd és Sipos Ferenc vezetik, akik szakavatott ismerői a somogyi és a rábaközi (Sopron-környéki) táncoknak.

Betűk átméretezése
Kontraszt