Category: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület

Élő Forrás Népfőiskola

141

Az iskoláról

142

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Kodály Zoltán

tamimotivumos

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület újabb nagy lépést tett előre térségünk kulturális életének és közoktatásának minőségi javítása terén, hiszen 2014 szeptemberében megkezdte oktatási tevékenységét az egyesület fenntartásában működő Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola. A művészeti iskola az egyesület szellemiségét és célkitűzéseit átvéve és tovább gyarapítva legfőbb céljának a települési kisközösségek megerősítését, a magyar néphagyomány és néptánc megfelelő színvonalú oktatását tekinti.

tamirubis tamiszekeres

iskola devecseri székhellyel működik, az első évben több, mint 140 diákkal. A székhelyen kívül hat telephelyen vehetik igénybe az intézmény szolgáltatásait jelenleg alsó tagozatos általános iskolások: Boba, Csabrendek, Gógánfa, Noszlop, Somlóvásárhely, Sümeg.tdvecseradvent

Pedagógusaink kiváló fiatal szakemberek, akik kihívásnak tekintik az új iskola színvonalas működtetését. Művész előéletük megalapozza a szakmai tudást. Az iskola megbízott vezetője Borbélyné Sánta Mária. Az intézmény elindítása Devecser városának is nagy öröm, hiszen kistérségi központként szeretné mindinkább támogatni a helyben maradó, megerősödő értékeket.

Diákjaink az első néhány hónapos felkészülést követően Advent időszakában kezdtek el bemutatkozni iskoláik, térségeik közönsége előtt. Devecseri csoportunk részt vehetett az „Adventi esték Devecserben” rendezvénysorozat első hétvégéjén, ahol Luca-napi népszokásokat mutattak be, majd a közönség bevonásával nagyon jó hangulatú szabadtéri táncházat tartottak.

devecseradvent1 devecseradvent3
devecseradvent4 devecseradvent5
devecseradvent6 devecseradvent7
devecseradvent8 devecseradvent9

A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola közös néptánccsoportja egy színvonalas előadással mutatkozott be az “Advent fényei” című Devecseri Művészeti Gyerekfesztiválon, ahol Luca-napi népszokást felelevenítő műsort adtak elő.

adventfenyeiemleklap

Archív táncfilmek

143

Archív felvételek az MTA Zenetudományi Intézet On-line adatbázisából

MTA Zenetudományi Intézet néptánc adatbázisa

MTA Zenetudományi Intézet Tánc Film Adatbázisa

Támogatók és partnerek

Támogatóink, partnereink

 

Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre

Térségünk legkorábban megalakult népművészeti civil szervezeteinek egyike. Bejegyzése (1994) óta
egyre szélesebb palettán mozogva igyekszik előbbre lendíteni a magyar népművészet, ezen belül
különösen a táncos és zenei hagyományok ügyét. Bár eredetileg helyi hatású céljai voltak, jelenleg az
egész magyar nyelvterületre kiható programokat bonyolít, nagyon széles szakmai
kapcsolatrendszerrel, partneri körrel rendelkezik. Kezdetben Ajka városában tevékenykedett, segítette,
irányította a helyi táncos szervezetek munkáját. Ma országos hatókörű szervezetként működik.

Veszprém Megyei Néptánc Egyesület

A megye minden tánccsoportja képviselteti magát ebben az ernyőszervezetben. A Veszprém Megyei
Néptánc Egyesület megalakulása (2001) óta példaértékűen működik. Rendszeresen tájékoztatja
jelentősebb programjairól a tagságot. A tagság a megye minden részén nagyon aktív, szinte minden
esemény teljes részvétellel zajlik. Évente 8-10 megyei hatókörű programot, találkozót szervez az
Egyesület.

Kiscsősz Község Jövőjéért Alapítvány

Az Alapítvány egykor a kiscsőszi értelmiségiek hozták létre, akik közül többen már nem élnek, vagy
elköltöztek a településről. A Kuratórium megújulása után a falu legaktívabb lakói – főként Gáncs
Andrea elnök – vették kezükbe az Alapítvány ügyeit. A Katolikus Egyházközséggel való
együttműködésnek köszönhetően az Alapítvány pályázati úton támogatást nyert az egykori
iskolaépület felújítására, közösségi szálláshellyé alakítására. Az Alapítvány tevékeny résztvevője
minden általunk szervezett programnak.

Római Katolikus Egyházközség

Az Egyház a falu legerősebb közösségfenntartó szervezete. Kiscsőszön vallásos emberek élnek, akik
számára fontos az egyházi eredetű hagyományok megléte, ápolása. A külsővati plébániához tartozó
egyházközség tagjai támogatják programjainkat. Bali Tibor plébános segítséget nyújt az egyházi
rendezvények megvalósításában, ünnepi áhítatokat, különleges szentmiséket tart jelentősebb
programjaink alkalmával. Örömmel biztosítanak helyet, lehetőséget templomi koncertjeinkre,
hangversenyekre.

Kristály-völgy Egyesület

Az ajkai székhelyű, vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezet régi, fontos partnerünk. Az egyesület
vezetői felismerték, felkutatták a vidéki falvakban rejlő értékeket, segítettek a helyi Leader szervezet
felépítésében, stratégiájának kidolgozásában. A Kiscsőszön zajló programokban gyakran tevékenyen
is részt vesznek. Segítenek a programok népszerűsítésében, módszertani, szervezetfejlesztési területen
végzett munkánkban.

A felsorolt szervezetek mellett állandó kapcsolatunk van a térség összes kulturális csoportjával és
társadalmi szervezetével. Rendszeresek az összejövetelek, közös programok. Az általunk létrehozott
értékeket, előadásokat gyakran visszük el ezekhez a szervezetekhez, így cserében ugyanezt a
segítséget várhatjuk tőlük is.

Együttműködő vállalkozások

A településen több mindössze néhány vállalkozás működik. Ezek a kisvállalkozók és cégek évek óta
segítik egymást és a helyi lakosságot. A terveink megvalósításában is számíthatunk rájuk.

Üveges Zsolt őstermelő marhatenyésztéssel, tejértékesítéssel és mezőgazdasággal foglalkozik.
Kiránduló csoportjaink és más vendégeink számára mindig önzetlenül biztosítja a lehetőséget az
állatok megnézésére, friss tej kóstolására, az általa végzett gazdálkodásról szívesen tart előadást.
Rendezvényeink idején gépeivel segíti a nagyobb munkálatokat.

Üveges Zsoltné a hagyományos és a természetességen alapuló gyógyítás szakértője. A keleti
természetgyógyászat sem áll tőle messze. Jelenleg is gyakran segít a falu idősebb lakóinak egészségi
állapotuk javításában. A közeljövőben szálláshellyel is rendelkező egészségház kialakítását tervezi
Kiscsőszön.

Kovács István festő-mázoló vállalkozó és felesége, Erdélyi Anita minden jelentősebb rendezvényünk
előkészítésében részt vesz. Eszközeivel, tudásával segít épületeink, rendezvénydíszleteink, sátrunk
karbantartásában, felújításában.

Borbács László kőműves mester és vadász és felesége Rózsika szintén állandó segítőink. A
programok lebonyolításában tevékeny segítők. László saját tulajdonú akácerdejében és a benne épített
eredi ház környékén lehetőséget biztosít erdőjáró, növény- és vadismereti programok megvalósítására.

Gáncs Andrea, Jakab Ferenc, a bolt és a vendéglátó üzlet tulajdonosai. Vállalkozásuk a kiscsőszi
közösségi programok szolgáltatói alapja. Mivel ez az egyetlen üzlet a faluban, nagyon fontos
számunkra a jó kapcsolat. Törekszünk arra, hogy beszerzésink nagy részét az ő üzletükön keresztül
intézzük.

Hunyor 2004 Bt., Tradíció Folk Kft. – mindkét szervezet művészetoktatással, kulturális programok
szervezésével, megvalósításával foglalkozik. Tevékenységük révén szoros kapocs van az Egyesülettel.

Lista letöltése

145

063ee9aeb9f60efa02823e51450f82ce_M

Betűk átméretezése
Kontraszt