2017. november archive

2017 Regölés Kiscsőszön

Részletek letöltése

Szolgáltatásaink

Néptánc-, népzeneoktatás, tehetség gondozás

Néptánc, népzenei képzések, táborok, rendezvények

Helyi hagyományokhoz, vallási ünnepekhez kötődő programok, rendezvények

A Somló és térsége borkultúrához köthető emlékei, más munkához kötődő emlékek gyűjtése, továbbadása

Lovas hagyományok ápolása, oktatása

Módszertani segítségnyújtás népzenében, néptáncban

Határon túli magyarokkal és más nemzetek kultúrájának képviselőivel való kapcsolattartás, együttműködések kialakítása

Közösségi események szervezése, közösségi formák kialakulásának ösztönzése

A szférák közötti kapcsolat erősítése (civil, közigazgatási – politikai, gazdasági), közös programok

Széles körű kapcsolatrendszer kialakítása más hasonló (és nem hasonló…) szervezetekkel

Szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat

3899dfe821816fbcb3db3e3b23f81585_XL

Rólunk

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület létrejötte, eddigi működése

 Az előző évtized jobboldali kormányzásának utolsó évében kormány-közeli információkra alapozva találkozott a magyar hagyományőrzés kiemelkedő személyiségeiből álló, közel ötvenfős csoport, melynek célja egy országos hatókörű, a néphagyomány ügyét átfogó módon kezelő, segítő civil szervezet létrehozása volt. A létrehozandó szervezet – tekintettel a tagság összetételére – megalapozottan számíthatott az akkori vezetés támogatására. Az első bejegyzési kísérlet után kormányváltás történt és a kezdeti lendület elveszett. A tagság nagy részének kedvét szegte az új helyzet, melyben a várt háttér-támogatásnak már nem volt realitása. Néhány kitartó alapító azonban szakmai célok mentén folytatta a találkozókat. Ennek eredményeképpen végül 2003-ban a Veszprém Megyei Bíróság által bejegyzésre került a szervezet (érdekesség, hogy az azonos tartalmú alapító okiratot a Pest Megyei Bíróság két alkalommal is elutasította).
Bár a tagságon keresztül eredetileg tervezett országos lefedettség lényegesen szűkült, a célok nem változtak. Az Egyesület székhelyváltás után Kiscsőszön folytatta tevékenységét, mely mind célközönségét, mind szakmai területeit, mind földrajzi lefedettségét tekintve egyre bővült. Több helyi rendezvény és oktatási program mellett megkezdte szélesebb körű munkáját, mely mára nemzetközi szintű kapcsolatokat és együttműködéseket eredményezett.

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület munkájának bemutatása

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület évtizedes fennállása óta a magyar néphagyomány kutatását, átörökítését tekinti fő feladatának. E-célok mentén végzi tevékenységét, szervezi, bonyolítja programjait. Munkája évről-évre egyre szerteágazóbb, sokszínűbb lett, melynek eredményeként a szervezet mára az egész magyar nyelvterületen, sőt több távoli országban is ismertté vált.
fészek

Tevékenységünk részterületei:

Képzések, táborok

Rendszeresen szervezünk néptáncos továbbképzéseket. A képzések tematikája változó. Gyakran választunk egy-
egy tájegységről ismert táncanyagot. Ilyenkor a gyakorlati oktatásra helyezzük a hangsúlyt. A néphagyománnyal kapcsolatos elméleti ismeretekről is tartottunk képzéseket, így például pedagógusok számára népi gyermekjátékokat, játékdalokat, módszertani információkat oktattunk. Különleges érdeklődés kíséri a már több alkalommal megtartott szakmai beszélgetéssorozatot, melyet Furik Rita elismert folklorista, koreográfus vezet. Erre a programra az ország minden részéről érkeztek táncoktatók, együttes vezetők. A nyári időszakban több szakmai tábort is bonyolítunk, melyek fő helyszíne a székhelyünk, Kiscsősz. E táborok egyre népszerűbbek, kedveltebbek. A programban a táncoktatás mellett módszertani beszélgetések, egyéb kiegészítő események kapnak helyet. A célközönségünk ezeken a táborokon főként a felnőtt korosztály.
tábor

Rendezvények

Szinte minden hónapra esik olyan népművészeti rendezvény, melyet Egyesületünk önállóan, vagy partnerségben szervez. Bekapcsolódunk a térség népművészeti programjaiba, segítjük a kistelepülések rendezvényeit, lehetőségeink szerint saját rendezvényeket bonyolítunk. Legjelentősebb rendezvényeink: Somló Hangja Fesztivál, Kiscsőszi Pajtafesztivál (partnerségben), Bakony Népművészeti Találkozó (partnerségben), Farsangi Disznóvágás Kiscsőszön, Regölés Kiscsőszön, Veszprémi Folklórparádé, Bakony Virágai Szólótáncverseny, Bakony Néptáncfesztivál (partnerségben), Vándorvigadalom, stb..
rendezvény

Magyar-Magyar kapcsolatok

Évek óta bonyolítjuk és fejlesztjük „Hidak” programunkat. E tevékenységünk kezdetben arra korlátozódott, hogy határon túli magyar hagyományőrzőkkel építettünk kapcsolatot. Később ezeket a szervezeteket meghívtuk Magyarországra és közös eseményeket, konferenciákat, előadássorozatokat szerveztünk. Jelenleg egy honlap formájáb an reklámozzuk tevékenységünket (www.hidakforum.hu) a honlapon található információk a világ bármely tájáról elérhetők. Azért fontos ez, mert a honlap célja a távol élő magyarok megszólítása, a más országokban működő magyar népművészeti szervezetekkel való kapcsolattartás. Elmélyült kapcsolatot ápolunk Kanada, Amerika, Ausztria, Szlovénia (Muravidék), Szlovákia (Csallóköz), Románia (Erdély), Szerbia (Vajdaság) és Németország magyar néptáncosaival. Az Országos Táncháztalálkozón megrendeztük a Minden Magyarok Tánca című programunkat, melyre száz fölötti résztvevő érkezett a világ különböző országaiból.
kapcsolat

Múzeum

Nemrégiben adtuk át az UMVP III –as tengelye által támogatott Kiscsőszi Interaktív Falumúzeumot. Ez az Intézmény a jövőben terveink szerint a rendezvényeink, képzéseink egyik fő színtere lesz. A múzeum folyamatosan látogatható. A térségre jellemző építészeti formák, eszközök mellett vendég kiállítások láthatók. A múzeum része az istálló, melyben élő, valóságos állatokkal mintázható a régi falusi gazdálkodó életmód. A kerti pajtát táncteremmé alakítottuk, így nyári táboraink kitűnő közösségi színtere lesz.
 múzeum

Videó: Tél temető, tavaszköszöntő népszokás.

eloforras_1

2017 december BOZÓT

2017.11.13. Kick-off meeting

A program időpontja: 2017. november 13.
A program helyszíne: Iszkáz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma:100 fő

A találkozó során megtörtént a projekt szakmai tartalmának véglegesítése, a főbb irányvonalak, célok kijelölése a nemzetközi és helyi szakemberek körében.  Az érintettek bevonásával meghatározásra kerültek még a projekt egyéb jellemzői, mint a hatása, az eredményre vonatkozó minőségi feltételek. Ez a szakasz csupán a gondolatok strukturálásának ideje volt. Konkrét, hivatalos dokumentáció még nem született, azonban kidolgozásra került a projektjavaslat.

Fontos volt a találkozás hisz a projekt további menetét ez nagyban befolyásolta, megalapozta a partnerek közötti együttműködés további menetét.

A megfelelő projekthez elengedhetetlen volt a találkozó megszervezése, hisz a tervezéshez az igények és lehetőségek lehető legalaposabb ismerete szükséges. Ez biztosítja azt is, hogy a hosszú távú célokhoz legjobban illeszkedő projekttartalom valósuljon meg, a megfelelő projekt tevékenységek elvégzése által.

A találkozó végén egy kerekasztal-beszélgetést tartottunk, ahol a még felmerülő kérdések tisztázásra kerültek.

A  kick-off meetingen még véglegesítésre került az idő- és ütemterv, a találkozók időtartama, a költségterv.