2019. március archive

2019 április BOZÓT

Népzenész “minitábor” és szakmai napok, vonósoknak!

2019.04.08-11. Témanapok felhívás

2019.04.04-05. Népdaléneklési verseny

2019.03.20.-21. Műhelymunka – Békéscsaba feljegyzés

Feljegyzés

Műhelymunka

Békéscsaba, 2019. március 20-21.

 

Téma: a sokszínűség (a népművészet sokrétűsége?? és a multikulturalitás)

 

„A műhelymunka alkalmával többek között arra is választ kaphattunk, milyen módon igazodhatunk ela népművészet többrétegű világában, hogyan lehet ennek különböző irányzatait, ágazatait összekapcsolni, miképpen lehet együtt tevékenykedni a hagyományőrzés egymástól eltérő útjain. Ha ebben a témában a különböző népművészeti ágak összefognak, illetve megfelelő módszert dolgoznak ki a továbbörökítésre, a tudás átadására, akkor ezek az értékek a jövő generáció számára is érdekes, izgalmas módon válnak élővé, azaz sokkal könnyebben tudják a fiatalok befogadni.

Ennek a folyamatnak úgy kell megtörténnie, hogy a gyermekek ne érezzék mindezt felülről jövő pressziónak, kötelező dolognak, hanem örömüket leljék benne, szórakozásnak fogják fel, igényük legyen ezen ágak megismerésére, alapvető szükségletükké váljon az új tudás megszerzése, mindez az életük része legyen. E célok megvalósulásához kellenek a megfelelő szakemberek, akik előmozdítják a gyermekek ezen irányba tartó fejlődését. A népművészeti ágak tudásanyagát olyan módon kell átadni, hogy a foglalkozások, oktatások mindig sikerélményként csapódjanak le a gyermekben, ráadásul ez a sikerélmény vezessen el jó hangulatú közösségi tevékenységekhez is.

A műhelymunka másik fontos témája a multikulturalitás. Ezzel azért fontos interakcióba hozni a gyermekeket, mivel így újabb lehetőségük nyílik a fejlődésre. A népművészetben szintén elengedhetetlen a különböző kultúrák megismerése. Magyarország történelmében ugyanis számos népcsoport játszott megkerülhetetlen szerepet, e népcsoportok alakították, formálták a befogadó ország hagyományait. Fontos megismerni, megtanulni ezeknek a népeknek az eredetét, tradícióját, hiszen ez nagy segítséget nyújt a sokszínűség és a különbözőség kezelésében.

A szakemberek különböző módszerek segítségével olyan kognitív, verbális és nonverbális készségeket tudnak kifejleszteni, amelyek a különféle kultúrákkal és kulturális csoportokkal való együttműködést megalapozzák, elősegítik.

A szakmai programok mellett megismerkedhettünk a csabai kolbász töltésének módjával, s ezt gyakorlatban is kipróbálhattunk.”

 

 

Terepmunkánk során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy megfigyelhessük milyen hatással van a gyermekeke az élményközpontú tanulás, illetve modern világunk multikulturális társadalma. Térségenként eltérő, néptánc kultúránk színes palettájának köszönhetően a fiatalok feladata nem mondható egyszerűnek, ezért is tartják fontosnak Békéscsabán a gyermekek játékos módú tanítását, hogy egy—egy próba után ne térjenek haza csalódottan. mindemellett fontos megemlíteni egy olyan jelenséget, mely további komoly kérdéseket vet fel a fiatalok hagyományőrzéssel kapcsolatos viszonyát tekintve.

Az Alföld egyik legkeletibb szegletében is felmerült az elvándorlás kérdése. Igaz az ország nyugati felében, Ausztria közelsége miatt már nem számít kirívó esetnek, ha egy vagy több család a jobb megélhetés reményében elhagyja az országot. Veszélyezteti-e ez a jelenség a hagyományok fennmaradását? A hagyományőrző egyesületekben zajló, néptáncos fiatalok kinevelését nagyban akadályozza ez a jelenség. Sok tehetséges fiatal folytatja, vagy kezdi meg tanulmányait külföldön, esetenként ha a család is kint él, nagyon kicsi az esély a hazatérésre. Más ország, más oktatás, más lehetőségek. Amennyiben a gyermek mégis a néptáncot szeretné szabadidős foglalkozásaként választani, sokkal szűkebbek a lehetőségek. Ha mégis esetleg a magyarországi egyesület és kinti lakásuk közti ingázást választja, az mind fizikailag, mind szellemileg felőröl egy fiatal szervezetet.

Gyakran a néptánc próbák alatt szövődött baráti kapcsolatok tartanak egy-egy gyermeket az egyesületnél. Felvetődik a kérdés, tudja-e maradásra bírni a fiatalt a néptánc szeretete az egyesületnél, ha vele táncoló barátja / párja elköltözik, és abba hagyja a néptáncot, vagy barátjának távozásával ő is kilép az egyesületből? A mai kor gyermekeit nagyban befolyásolja az a megfelelési kényszer, melyet saját magukkal és barátaikkal szemben támasztanak. Korábban Tatabányán is feltettük a kérdéseket a gyermekeknek, amelyek közt az is szerepelt, miért döntöttek a néptánc, mint szabadidős tevékenység mellett. Kirívóan magas volt azoknak a fiataloknak az aránya, akik válaszként a „tetszett a közösség /egy fiú / egy lány és ezért mentem hozzájuk” választ adta. Ha más élmények nem erősítik a tánc iránti szeretetet, könnyen lemond róla a fiatal. Ezen jelenség nehezíti meg igazán az oktatók feladatát, hogy a gyermek ne érezze kényszernek a megjelenést a néptánc próbákon, saját indíttatásából, élményszerzés miatt folytassa a táncot.

2019.03.18.-21. Egészséghét

Beszámoló letöltése

Műhelymunka – Békéscsaba képek

2019.03.20.-21. Műhelymunka – Békéscsaba

A program időpontja: 2019.03.20-21.

A program helyszíne: Békéscsaba

 

 

 

A pályázat időtartama alatt nagyon fontos a szakmai fejődés. A békéscsabai eseményen a sokszínűség került előtérbe: ennek megfelelően konferenciával egybekötött műhelymunka valósult meg, amelynek során a népművészeten belüli sokrétűség és a multikulturalitás is vita tárgyát képezte.

A műhelymunka alkalmával többek között arra is választ kaphattunk, milyen módon igazodhatunk el a népművészet többrétegű világában, hogyan lehet ennek különböző irányzatait, ágazatait összekapcsolni, miképpen lehet együtt tevékenykedni a hagyományőrzés egymástól eltérő útjain. Ha ebben a témában a különböző népművészeti ágak összefognak, illetve megfelelő módszert dolgoznak ki a továbbörökítésre, a tudás átadására, akkor ezek az értékek a jövő generáció számára is érdekes, izgalmas módon válnak élővé, azaz sokkal könnyebben tudják a fiatalok befogadni.

Ennek a folyamatnak úgy kell megtörténnie, hogy a gyermekek ne érezzék mindezt felülről jövő pressziónak, kötelező dolognak, hanem örömüket leljék benne, szórakozásnak fogják fel, igényük legyen ezen ágak megismerésére, alapvető szükségletükké váljon az új tudás megszerzése, mindez az életük része legyen. E célok megvalósulásához kellenek a megfelelő szakemberek, akik előmozdítják a gyermekek ezen irányba tartó fejlődését. A népművészeti ágak tudásanyagát olyan módon kell átadni, hogy a foglalkozások, oktatások mindig sikerélményként csapódjanak le a gyermekben, ráadásul ez a sikerélmény vezessen el jó hangulatú közösségi tevékenységekhez is.

A műhelymunka másik fontos témája a multikulturalitás. Ezzel azért fontos interakcióba hozni a gyermekeket, mivel így újabb lehetőségük nyílik a fejlődésre. A népművészetben szintén elengedhetetlen a különböző kultúrák megismerése. Magyarország történelmében ugyanis számos népcsoport játszott megkerülhetetlen szerepet, e népcsoportok alakították, formálták a befogadó ország hagyományait. Fontos megismerni, megtanulni ezeknek a népeknek az eredetét, tradícióját, hiszen ez nagy segítséget nyújt a sokszínűség és a különbözőség kezelésében.

A szakemberek különböző módszerek segítségével olyan kognitív, verbális és nonverbális készségeket tudnak kifejleszteni, amelyek a különféle kultúrákkal és kulturális csoportokkal való együttműködést megalapozzák, elősegítik.

A szakmai programok mellett megismerkedhettünk a csabai kolbász töltésének módjával, s ezt gyakorlatban is kipróbálhattunk.

A program időpontja: 2019.03.20-21.

A program helyszíne: Békéscsaba

 

 

 

A pályázat időtartama alatt nagyon fontos a szakmai fejődés. A békéscsabai eseményen a sokszínűség került előtérbe: ennek megfelelően konferenciával egybekötött műhelymunka valósult meg, amelynek során a népművészeten belüli sokrétűség és a multikulturalitás is vita tárgyát képezte.

A műhelymunka alkalmával többek között arra is választ kaphattunk, milyen módon igazodhatunk el a népművészet többrétegű világában, hogyan lehet ennek különböző irányzatait, ágazatait összekapcsolni, miképpen lehet együtt tevékenykedni a hagyományőrzés egymástól eltérő útjain. Ha ebben a témában a különböző népművészeti ágak összefognak, illetve megfelelő módszert dolgoznak ki a továbbörökítésre, a tudás átadására, akkor ezek az értékek a jövő generáció számára is érdekes, izgalmas módon válnak élővé, azaz sokkal könnyebben tudják a fiatalok befogadni.

Ennek a folyamatnak úgy kell megtörténnie, hogy a gyermekek ne érezzék mindezt felülről jövő pressziónak, kötelező dolognak, hanem örömüket leljék benne, szórakozásnak fogják fel, igényük legyen ezen ágak megismerésére, alapvető szükségletükké váljon az új tudás megszerzése, mindez az életük része legyen. E célok megvalósulásához kellenek a megfelelő szakemberek, akik előmozdítják a gyermekek ezen irányba tartó fejlődését. A népművészeti ágak tudásanyagát olyan módon kell átadni, hogy a foglalkozások, oktatások mindig sikerélményként csapódjanak le a gyermekben, ráadásul ez a sikerélmény vezessen el jó hangulatú közösségi tevékenységekhez is.

A műhelymunka másik fontos témája a multikulturalitás. Ezzel azért fontos interakcióba hozni a gyermekeket, mivel így újabb lehetőségük nyílik a fejlődésre. A népművészetben szintén elengedhetetlen a különböző kultúrák megismerése. Magyarország történelmében ugyanis számos népcsoport játszott megkerülhetetlen szerepet, e népcsoportok alakították, formálták a befogadó ország hagyományait. Fontos megismerni, megtanulni ezeknek a népeknek az eredetét, tradícióját, hiszen ez nagy segítséget nyújt a sokszínűség és a különbözőség kezelésében.

A szakemberek különböző módszerek segítségével olyan kognitív, verbális és nonverbális készségeket tudnak kifejleszteni, amelyek a különféle kultúrákkal és kulturális csoportokkal való együttműködést megalapozzák, elősegítik.

A szakmai programok mellett megismerkedhettünk a csabai kolbász töltésének módjával, s ezt gyakorlatban is kipróbálhattunk.

“Húzd keresztül…!”


Jelentkezési link

Link megtekintése

Kovács István emlékére