2018. november archive

2018 Novemberi Fiatal Szülők Iskolája

Beszámoló letöltése

2018.12.06-07. Sorverseny felhívás

2018.12.05. Betlehemezés felhívás

2018 december BOZÓT

2018.11.22.-23. Ki tud többet iskolánk névadójáról

Beszámoló

2018.11.11. Bemutatkozó-toborzó és az önkéntesség fontosságát népszerűsítő rendezvény

2018.11.22-23. “Ki tud többet iskolánk névadójáról” verseny felhívás

2018.11.10. Tanulmányút Tatabányán feljegyzés

Feljegyzés

Tanulmányút

Tatabánya, 2018. november 10.

 

Téma: a VI. Agora Koreográfus Verseny és a Bányász Táncegyüttes látogatása

 

„Az esemény során több vezető is elmondta, nagyon jónak tartja ezt a versenyt, hiszen a fiatalok nemcsak kipróbálhatják magukat, hanem emellett megtapasztalhatják, hogy saját közösségük munkája, összetartó ereje, illetve az egyén csoporthoz való viszonyulása, néptáncba fektetett energiája mind az egyes személynek, mind csoport egészének mennyire fontos. Ezen kívül kiemelték, mennyire sürgető feladat átadni a fiatalabb generációnak a néptánchoz tartozó háttérismereteket, azaz az egyes táncokhoz tartozó néprajzkincset: a táncos ugyanis csak így tudja, mit, miért tesz a színpadon. Mindemellett legtöbben a lelkesedés és a lélekből való táncolás fontosságának megőrzését emelték ki.”

„A Bányász Táncegyüttes 1948-ban alakult meg, székhelyük már hosszú ideje a tatabányai Népház. A felnőtt táncegyüttes mellett itt készítik fel, oktatják utánpótláscsapataikat is, így nagy tapasztalattal rendelkeznek a fiatalok oktatásával kapcsolatban. Meséltek az utánpótlás-oktatásukról; több korosztályos csoporttal is rendelkeznek. A legkisebbeknél fontos, hogya gyermekek ritmusérzékét, zenéhez való alkalmazkodását, koncentrálóképességét, fizikai állóképességét fejlesszék. Mint elmondták, a gyermekeknél először azt kell elérni, hogy lélekkel táncoljanak, csak ezután helyezhető a hangsúly a tánctanításra. Majd fokozatosan megismertetik a fiatalokkal a népi játékokat, a néptáncokat, a táncokhoz kapcsolódó népi énekeket. Mindezek után játszhat nagyobb szerepet a tánc színpadi megjelenítése.”

 

 

Megállapítások, problémafelvetés

A Tatabányán tapasztaltak tovább erősítették projektünk célkitűzésének létjogosultságát. Egy nagyobb, városban felnövekvő fiatal közösség szemszögéből vizsgálva a néptáncot, nem csak egy, mint közösségformáló tevékenységet láthatunk, sokkal inkább lehetőséget a saját korosztályukból való kitűnésre. A mai fiatalok körében elterjedt jelenség az „egyediség”, a mindennapitól való különbözőség folytonos bizonygatása, melyre megfelelő eszköz lehet a néptánc, mint hobbi.

Tatabányán, akár csak a többi nagyvárosban a fiatalok jellemzően sportegyesületekhez csatlakoznak, legnagyobb létszámmal a foci, és edzőtermi mozgások elterjedtek. Ezek között a mindennapi, „szürke” mozgásformák között élesen kitűnik, ha valaki a néptáncot választja szabadidős tevékenységként. A megkérdezettek többsége arra a kérdésre, miért pont a néptáncot választotta szabadidejének eltöltésére, annak egyedi, kirívó jellegét válaszolta. Ebből kifolyólag kérdőívünkben is feltett „életforma vagy hobbi” kérdésre legtöbben a hobbi választ adták.

A néptánc közösségformáló ereje a rendezvényen is jól érzékelhető volt, azonban az itt létrejött barátságok a városi fiatalok részéről nem mutatkoztak tartósnak. A megkérdezettek többsége a hasonló rendezvényt követően pár hétig tartotta a kapcsolatot az itt megismert fiatalokkal, ritkának mondható az a hasonló rendezvényen szövődött ismeretség, mely a tatabányai fiatalok részéről több évre visszanyúlónak mondható. Ezt a jelenséget okozhatja, hogy a megkérdezettek a próbákon illetve fellépéseken részt vesznek, azonban táncházakon, a „kötelező próbaórákon kívül” nem gyakorolják a néptáncot.

Fontosnak tartják a néptánchoz tartozó egyéb ismeretek átadását is, hogy mozdulataikat hitelesen adhassák át a nézőknek egy-egy fellépés alkalmával, ez azonban sokszor érzelmi töltetet még nem ad a táncnak, a hagyományőrzés, a szívből jövő tánc elveszik a versenyhelyzet és a bizonyítási vágy okozta kényszer mellett.

Az utánpótlás nevelése során a Bányász Táncegyüttes ugyan nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyermekek először tanuljanak meg lélekkel táncolni. Ez azonban további kérdéseket vet fel, melyekkel kapcsolatban későbbi tanulmány utak és műhelymunkák során is kell foglalkoznunk:

  • Meg lehet-e tanítani egy gyermeket lélekkel táncolni? Ez a tánc egy olyan tulajdonsága, melynek nem tanulhatónak, sokkal inkább ösztönből jövőnek kellene lenni.
  • Mekkora stresszt helyez egy-egy verseny, legfőképpen annak sikertelensége a fiatal táncosokra? Befolyásolja-e ez a tánchoz való hozzáállásukat, esetlegesen a nagy nyomás miatt feladják a néptáncot?
  • Változtatna a fiatalok tánchoz való hozzáállásán, ha több kortársuk is csatlakozna hozzájuk, és a néptánc, mint hagyományőrzés ugyan olyan elfogadott lenne a fiatalok körében, mint a futball vagy edzőterembe járás?

Terepmunka Békéscsaba képek

Tanulmányút Tatabányán