2019. július archive

Kérdőívek összegzése, értékelése

Kérdőívek összegzése, értékelése

Kutatási tevékenység

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00054 számú „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség – és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján” című projekt keretében2019. júliusáig a következő mintavételi módszerek valósultak meg.

A kutatás kérdőíves mintavétele a táncegyüttes vezetők részére többszöri internetes megkereséssel: 2018. május 31- 2019. 02.28. között zajlott. 2019.02.11. – 2019 03.21 között a táncegyüttesek tagjainak megkeresése történt szintén internetes megkereséssel. A véleményük szintén hasznos, és elengedhetetlennek tekinthető a kutatás szempontjából. Így a kérdőíves kutatások keretében, majd 600 fő véleménye került rögzítésre, melyből 200 fő táncegyüttes vezető, illetve további 400 fő, akik több éve táncegyüttesben vesznek részt.

A kérdőívek egyaránt kitértek az egyén fejlődésére, kultúra hatására, közösség szerepére, melyek a társadalmi integráció közvetlen, illetve közvetett eszközei, tényezői.

Interjús kutatás keretében tizenöt táncegyüttes vezető véleménye lett kikérve négy fő témában. Az általuk elmondottak alapján illetve a kérdőíves kutatások eredményei, a műhelymunkákon elhangzottak, és a tanulmányutak tapasztalatai együttesen adnak választ a projekt célkitűzésében meghatározottakra, melynek publikálása az év vége felé várható.

Vándorvigadalom 2019

Jelentkezési lap letöltése

2019 augusztus BOZÓT

Táncház

Pályázati felhívás

Részletek letöltése

Ivanics László, Antal Áron László, Busai Norbert, Busai Zsuzsanna, Szűcs Gábor, Mohácsy-Kisfalusi Renáta Kérdőív néptáncegyüttesek vezetői részére

Ivanics László, Antal Áron László, Busai Norbert, Busai Zsuzsanna, Szűcs Gábor, Mohácsy-Kisfalusi Renáta

Fodor Eszter Kérdőív néptáncegyüttesek vezetői részére

Fodor Eszter

Kultivál 2019

Részletek és jelentkezési lap linkje

Kutatói előrehaladási jelentés az EFOP-5.2.2.-17-2017-00054 Transznacionális együttműködések „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség- és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján

Kutatói előrehaladási jelentés