Category: Hírek

2018 Gyerektábor 1

2018. május 3-4., Tordas – Műhelymunka

„Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség- és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján című pályázati program következő eseménye során az egyesület partnereivel közösen Tordasra látogat. A műhelymunka témája a Pillikék Táncegyüttes segítségével a helyi táncélet feltérképezése, annak vizsgálata, hogy a több évtizedes kitartó, tudatos, a népi hagyományok köré csoportosuló kulturális tevékenység milyen hatással van egy a Budapesti agglomerációhoz sorolható település kultúrájára, kulturális életére.

A látogatás során vizsgáljuk a település társadalmi helyzetét, összetételét, kulturális hagyományait, a kulturális és sporttevékenységek kínálatát, valamint a népművészeti nevelés, oktatás és az ehhez kapcsolódó kulturális tevékenységek történetét. A település kiválasztásának apropója, hogy helyben nagyon sok olyan a népzenei, néptánc életben meghatározó, kiváló ismertségnek örvendő személyiség él, tevékenykedik akik munkásságukkal országos szinten is jelentős szakmai befolyással rendelkeznek: Szabó Szilárd és Németh Ildikó koreográfusok, Salamon Ferenc zenész, Éri Péter zenész, Kása Béla népi fotográfus, stb.

2018. április 27-május 1., Komárom – Műhelymunka

2018. április 27 és május 1. között az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület munkatársai valamint belföldi és határon túli partnerei műhelymunkán vesznek részt Komáromban. A tevékenység keretében a szakemberek a Mediawave-en jelen lévő tánccsoportok személyi, nemi, korosztályi összetételének függvényében vizsgálják a más nemzetek kultúrájához, más műfajokhoz való viszonyulást, ennek emberi vetületeit, az ezzel összefüggő viselkedésformákat.

A rendezvényen az alábbi programok során vizsgáljuk a fenti témát, szempontokat: Andalúz-Magyar lakodalom és az azt megelőző legény-és leánybúcsú, lovas programok, táncházi szituációk, filmvetítések, magyar és nemzetközi népzenei és világzenei koncertek, gasztronómiai és egyéb közösségi programok.

A fentiek vizsgálata során kiemelt figyelmet kap a résztvevői kör feltérképezése mind nemét, mind korosztályát, etnikai hovatartozását illetően. A műhelymunka során a megfigyelés mellett szerepet kap a személyes beszélgetés, egyeztetés, a tapasztalatok közös megfogalmazása, értelmezése.

EFOP-3.3.2-16-2017-00005

Projekt letöltése

Prezentációk

Mit ér a táncos, ha soproni

„Érték, vagy eszköz…?” – nemzetstratégiai szempontból Iszkáz

2018. február 9., Iszkáz – Nyitó konferencia

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 2018. február9-én, Iszkázon rendezi meg az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések: „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség- és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján című programjának Nyitó konferenciáját.

A konferencián való részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a honlapon található regisztrációs lapon lehet, melyet a szandra99@gmail.com címre kérünk elküldeni.

A konferencia programja:

12.45-től érkezés, regisztráció

13.15 Köszöntő (Cseh József polgármester), a program bemutatása (Kovács Norbertelnök)

13.30 Közösségi tapasztalatok a határon túli magyar szervezeteknél a kutatási témamentén

Előadók: Both Aranka, a Kékiringó Néptáncegyüttes vezetője (Székelyudvarhely),

László Csaba, a Pipacsok néptáncegyüttes vezetője (Székelykeresztúr), Kupec

Mihály, az Ilosvay Selymes Péter Néptáncegyüttes vezetője (Nagyida)

14.15 Értékteremtő közösségek

Előadó: Szedlacsek Emília, az Emberi Erőforrások Minisztériuma KözösségiMűvelődési és Művészeti Főosztályának főosztályvezetője

14.45 1. “Mit ér a táncos, ha soproni…?” – Egy vidéki, városi néptánc műhelyközösségének bemutatása 2. A soproni táncversenyek íze (szervezői szándékok,eredmények)

Előadó: Sipos Ferenc, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és művészeti iskolaigazgatója, a Soproni Pendelyes kulturális Egyesület elnöke

15.15 Szünet – Helyi ételek, finomságok kóstolása

15.45 „Érték, vagy eszköz…?” – nemzetstratégiai szempontból

Előadó: Körmöczi Gábor, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet tervező-elemző referense

Fordulj Kispej Lovam, Galga-menti túra (Farkas László)

2018. január 13., Szombathely – Műhelymunka

Egyesületünk valamint a projektbe bevont szakemberek 2018. január 13-án, szombaton Szombathelyre látogatnak, ahol első műhelymunkánk alkalmával egy táncház keretében vizsgáljuk az UNESCO világörökség részévé felvett táncház módszertan alkalmazott tánctanítási technikákon keresztül. A tervezett vizsgálati módszer a megfigyelés, személyes beszélgetés, tapasztalatcsere.

A megfigyelést az alábbi témakörök, szempontok szerint tervezzük, ez nyilvánvalóan kiegészülhet a helyszínen fontosnak ítélt észrevételekkel:

Helyzetelemzés: a résztvevők kora, jártassága a néptánc, az adott táncanyag területén, a tanításra-tanulásra rendelkezésre álló időtartam.

Megfigyelés: az oktató személye, az alkalmazott módszerek, a tanítás struktúrája, be- és kimeneti mutatók (minőségi, mennyiségi)

Tapasztalatcsere: a megfigyelések során kialakult vélemények egyeztetése, konklúzió levonása.

Kiscsőszön folytatódott a Hunyor Népfőiskola bemutatkozó, kapcsolatépítő programsorozata

Letöltés

2017. november 13., Iszkáz – Kick-off meeting

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 2017. november 13-án, Iszkázon rendezi meg azEFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések keretében nyertes „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség- és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján című programjának első, egyeztető találkozóját.

A projektindító egyeztetés – „kick-off meeting” – célja a projekt szakmai tartalmának véglegesítése, a főbb irányvonalak, célok kijelölése, valamint a bevonandó nemzetközi partnerek körének előzetes meghatározása a helyi szakemberek körében.

Az érintettek bevonásával meghatározásra kerülnek még a projekt egyéb jellemzői, mint a hatása, az eredményre vonatkozó minőségi feltételek, illetve a partnerek közötti együttműködés további menetének megalapozása.

A kick-off meeting további célja az idő- és ütemterv véglegesítése, a találkozók időtartama, a költségterv.