Previous Next

Fordulj Kispej Lovam, Galga-menti túra (Farkas László)

2018. január 13., Szombathely – Műhelymunka

Egyesületünk valamint a projektbe bevont szakemberek 2018. január 13-án, szombaton Szombathelyre látogatnak, ahol első műhelymunkánk alkalmával egy táncház keretében vizsgáljuk az UNESCO világörökség részévé felvett táncház módszertan alkalmazott tánctanítási technikákon keresztül. A tervezett vizsgálati módszer a megfigyelés, személyes beszélgetés, tapasztalatcsere.

A megfigyelést az alábbi témakörök, szempontok szerint tervezzük, ez nyilvánvalóan kiegészülhet a helyszínen fontosnak ítélt észrevételekkel:

Helyzetelemzés: a résztvevők kora, jártassága a néptánc, az adott táncanyag területén, a tanításra-tanulásra rendelkezésre álló időtartam.

Megfigyelés: az oktató személye, az alkalmazott módszerek, a tanítás struktúrája, be- és kimeneti mutatók (minőségi, mennyiségi)

Tapasztalatcsere: a megfigyelések során kialakult vélemények egyeztetése, konklúzió levonása.

Kiscsőszön folytatódott a Hunyor Népfőiskola bemutatkozó, kapcsolatépítő programsorozata

Letöltés

2017. november 13., Iszkáz – Kick-off meeting

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 2017. november 13-án, Iszkázon rendezi meg azEFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések keretében nyertes „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség- és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján című programjának első, egyeztető találkozóját.

A projektindító egyeztetés – „kick-off meeting” – célja a projekt szakmai tartalmának véglegesítése, a főbb irányvonalak, célok kijelölése, valamint a bevonandó nemzetközi partnerek körének előzetes meghatározása a helyi szakemberek körében.

Az érintettek bevonásával meghatározásra kerülnek még a projekt egyéb jellemzői, mint a hatása, az eredményre vonatkozó minőségi feltételek, illetve a partnerek közötti együttműködés további menetének megalapozása.

A kick-off meeting további célja az idő- és ütemterv véglegesítése, a találkozók időtartama, a költségterv.