Category: NSKI állapotjelentés

EFOP-5.2.2-17-2017-00054

Kutatási tevékenység

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00054 számú „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség – és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján” című projekt keretében2019. júliusáig a következő mintavételi módszerek valósultak meg.

A kutatás kérdőíves mintavétele a táncegyüttes vezetők részére többszöri internetes megkereséssel: 2018. május 31- 2019. 02.28. között zajlott. 2019.02.11. – 2019 03.21 között a táncegyüttesek tagjainak megkeresése történt szintén internetes megkereséssel. A véleményük szintén hasznos, és elengedhetetlennek tekinthető a kutatás szempontjából. Így a kérdőíves kutatások keretében, majd 600 fő véleménye került rögzítésre, melyből 200 fő táncegyüttes vezető, illetve további 400 fő, akik több éve táncegyüttesben vesznek részt.

A kérdőívek egyaránt kitértek az egyén fejlődésére, kultúra hatására, közösség szerepére, melyek a társadalmi integráció közvetlen, illetve közvetett eszközei, tényezői.

Interjús kutatás keretében tizenöt táncegyüttes vezető véleménye lett kikérve négy fő témában. Az általuk elmondottak alapján illetve a kérdőíves kutatások eredményei, a műhelymunkákon elhangzottak, és a tanulmányutak tapasztalatai együttesen adnak választ a projekt célkitűzésében meghatározottakra, melynek publikálása az év vége felé várható.

Kutatói előrehaladási jelentés az EFOP-5.2.2.-17-2017-00054 Transznacionális együttműködések „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség- és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján

Kutatói előrehaladási jelentés

Kutatási tevékenység végzése a Kiscsőszi Pajtafesztiválon

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00054 számú „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség – és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján” című projekt keretében 2018. július 10-én Kiscsőszön a Pajtafesztivál rendezvény sorozaton kvalitatív, és kvantitatív adatgyűjtés történt.

A résztvevő táncegyüttes vezetők közül több személlyel interjú készítése történt. Az itt rögzített interjúk a későbbi elemzési munkában kerülnek felhasználva. Ezek segítségével a kutatás és a projekt céljához szervesen igazodó kérdések segítségével komplexebb képet kaphatunk a vizsgált témában. A kérdések négy főbb témakört öleltek fel. Az első kérdéscsoport a táncegyüttes vezető személyére, illetve a vezetett együttesére fókuszált, melyben kiemelt szerepet töltött be a belső (táncegyüttes), illetve a szűkebb társadalmi környezetet, közösséget érintő kérdések. A második kérdéscsoport a táncegyüttesek versenyeztetésével kapcsolatos kérdéseket tartalmazta. A harmadik kérdéscsoportban a kutatás címében rejlő kettősségének megítélésével kapcsolatos véleményekre fókuszált. A negyedik témakör a külhoni táncegyüttesekről alkotott véleményt járta körül.

A megkérdezett személyek a helyi társadalom közösségformálásban résztvevő aktorai, így rálátásuk nem csak a táncegyüttesre korlátozódik, hanem a szűkebb környezetet is behatóan ismerik.

Ezzel párhuzamban a külhoni együttműködő partnerek részére átadásra került papír alapon a kutatás kérdőíve. Így lehetőség adódik, hogy a minta elemszámát növeljük.

Kutatási kérdőív magyar néptánccal foglalkozó külhoni szakemberek részére

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00054 számú „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség – és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján” című projekt keretében kérdőíves kutatást végzünk.

A kultúra egyének, közösségek, társadalmi csoportok közötti párbeszéd, és együttműködés ösztönzésének egyik leghatékonyabb eszköze. Így a közösségformálásban részt vevő személyek akarva, vagy akaratlanul szűkebb környezetük formálói. Ennek következtében jelen kérdőívben azoknak a személyeknek a véleményére számítunk, akik a magyar néptánccal foglalkoznak, illetve táncegyüttest vezetnek.

A kérdőív főleg az együttes működésére, oktatási módszerei, a kultúra megélésére, illetve egyéni, és társadalmi hatására fókuszál.

A kérdőív kitöltése – névtelen, illetve a válaszadás önkéntes – megközelítőleg 15 percet vesz igénybe. Az ebből szerzett adatokat kizárólag statisztikai összesítések formájában, tudományos célból kerül felhasználásra.

A kérdőív az alábbi menüpont alatt kitölthető:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4tA_ePSA0hdY3wb9Q5Wqze4arjtDcQem5Y7aiRpnmQw6jdA/viewform?c=0&w=1

Köszönjük előre is, hogy részt vesz a kutatásban!

Kutatási kérdőív magyar néptánccal foglalkozó magyarországi szakemberek részére

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00054 számú „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség – és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján” című projekt keretében kérdőíves kutatást végzünk.

A kultúra egyének, közösségek, társadalmi csoportok közötti párbeszéd, és együttműködés ösztönzésének egyik leghatékonyabb eszköze. Így a közösségformálásban részt vevő személyek akarva, vagy akaratlanul szűkebb környezetük formálói. Ennek következtében jelen kérdőívben azoknak a személyeknek a véleményére számítunk, akik a magyar néptánccal foglalkoznak, illetve táncegyüttest vezetnek.

A kérdőív főleg az együttes működésére, oktatási módszerei, a kultúra megélésére, illetve egyéni, és társadalmi hatására fókuszál.

A kérdőív kitöltése – névtelen, illetve a válaszadás önkéntes – megközelítőleg 15 percet vesz igénybe. Az ebből szerzett adatokat kizárólag statisztikai összesítések formájában, tudományos célból kerül felhasználásra.

A kérdőív az alábbi menüpont alatt kitölthető:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzFHX9NE_GnZI0mRQWeSCSEhFu3_Xk4EMfCBcZ4cNwyB5jMQ/viewform

Köszönjük előre is, hogy részt vesz a kutatásban!

Kutatási kérdőív táncegyüttesben táncolók részére

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00054 számú „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség – és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján” című projekt keretében kérdőíves kutatást végzünk.

A kultúra egyének, közösségek, társadalmi csoportok közötti párbeszéd, és együttműködés ösztönzésének egyik leghatékonyabb eszköze.Így a közösségformálásban részt vevő személyek akarva, vagy akaratlanul szűkebb környezetük formálói. A táncegyüttes tagjai az évek alatt szerzett információk, tapasztalatok, élmények, és nem utolsó sorban értékek révén együttesen akarva, vagy akaratlanul értékek közvetítőjévé válnak.

Ennek következtében jelen kérdőívben azoknak a személyeknek a véleményére számítunk, akik a magyar néptánccal foglalkoznak, illetve táncegyüttesben vesznek részt.

A kérdőív főleg az együttes működésére, oktatási módszerei, a kultúra megélésére, illetve egyéni, és társadalmi hatására fókuszál.

A kérdőív kitöltése – névtelen, illetve a válaszadás önkéntes – megközelítőleg 15 percet vesz igénybe. Az ebből szerzett adatokat kizárólag statisztikai összesítések formájában, tudományos célból kerül felhasználásra.

A kérdőív az alábbi menüpont alatt kitölthető:

https://docs.google.com/forms/d/1Gph0Pg0qqTLvzxU9mecekFWxtMP0JOijhQscWs45_2I/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1bTcnHqDhMpp4due3R5CqR6eM_ITnpV6UgsglGV3_GwE2wq1ifQ_aaXRQ

Köszönjük előre is, hogy részt vesz a kutatásban!

Projektindító konferencia az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében Iszkázon

2018. február 9-én került megrendezésre Iszkázon – az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében – az „Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség – és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján” című projektindító konferenciára.

A projekt két éve alatt anyaországi, erdélyi és felvidéki – néptánccal, néphagyomány őrzésével foglalkozó – szervezetek dolgoznak együtt, és amelynek során – műhelymunkáskén terepi ismeretszerzések keretében – új információkkal, tapasztalatokkal bővülnek.

A projektindító konferencia interdiszciplináris jelleggel járta körbe jelen témát.

Meghívott előadóként a Nemzetstratégiai Kutatóintézet képviseletében Körmöczi Gábor tervező-elemző referens vett részt. Előadásában kitért a magyar kultúra, néphagyományok nemzetstratégiai fontosságára. A Transznacionális együttműködések felhívásához igazodva pedig ismertette, hogy a kutatás keretében milyen kutatásmódszertani eszközök kerülnek felhasználásra.A projekt, és ezzel együtt a kutatás címe, és témája egy kettősségre kívánja a figyelmet felhívni, mely élesen nem különíthető el egymástól. A népi kultúra ápolása, átadása, és közösségformáló hatása mind közvetlenül, mind közvetetten társadalmi integrációs célok elérését szolgálja. Az ebben rejlő lehetőségek feltérképezése pedig indokolt.